ODIN Specialmaskiner A/S - Think Different
ODIN Specialmaskiner A/S - Think Different

Workflow

Vi samarbejder efter meget nøje tilrettelagte produktionsplaner, men vi er særdeles fleksible i processen. Det er vi simpelthen nødt til at være, når vi arbejder med udviklingsprojekter, hvor nye muligheder kan dukke op hen ad vejen.

Under sædvanlige omstændigheder, vil et workflow dog se nogenlunde således ud:

 

Kontakt
Det er vigtigt for ODIN Maskinfabrik A/S, at vi lærer hinanden godt og grundigt at kende. Det er dette kendskab, der - sammen med løbende dialog - skaber den mest optimale løsning i samarbejdet.

Efter vi er kommet i kontakt med hinanden, holdes et møde enten hos kunden eller på ODIN. Opgaven gennemgås og de første specifikationer fastlægges. Specifikationer kan spænde fra færdigt udbudsmateriale til en håndfuld prøveemner med oplysninger om produktionshastigheden.

 

 

Skitseforslag
Efter det første møde laves der skitseforslag på løsninger. Hvis det er et lille projekt, kan disse skitser være hele løsningen. Er det et større anlæg, kan skitserne være løsningsforslag, der skal gennemarbejdes. Skitserne danner grund for et prisoverslag.

 

Prisoverslag
Der laves et prisoverslag på opgaven. Hvis opgaven er meget specificeret, og der er stor sikkerhed om løsningsmodellen, vil det være muligt at lave en fast pris på opgaven. I modsat fald udarbejdes et prisestimat på den samlede opgave. Samtidig tilbydes et forprojekt, der vil afklare, hvilke specifikationer udstyret skal honorere. Forprojektet ender med en fast pris på opgaven og evt. konklusioner fra forsøg.

Projektering
Når opgaven er defineret, går projekteringen i gang. Dette gælder både mekanik, elektricitet og software. Ligeledes udarbejdes risikovurderinger med tilhørende dokumentation samt brugermanualer.
I projekteringen fremstilles ikke kun dokumentation for mekanisk fremstilling, men også montagetegninger for el, luft og hydraulik.

 

Statusmøder
Under hele projektet bliver der holdt statusmøder. Både internt på ODIN men også med kunden. Vi holder et højt informationsniveau gennem hele projektet for at sikre, at vi udvikler de bedste løsninger sammen.

 

Fabrikation
Når dokumentationen er på plads, fremstilles de forskellige dele. Der foregår mekanisk og elektrisk montage sideløbende. Sideløbende med produktionen af udstyret i værkstedet programmeres styringen og betjeningsorganerne.

 

Test
Når udstyret er færdigmonteret, testes funktioner og kapaciteter. Under den afsluttende del af testen udfærdiges en testrapport. Ved nogle anlæg deltager operatører og vedligeholdelsespersonale fra kunden i den sidste del af testen. På den måde er den første undervisning på det nye udstyr startet, og evt. ændringer i betjeningsorganerne kan tilpasses

 

Installation
Når udstyret er godkendt, installerer ODIN’s personale udstyret hos kunden. Installationen foregår med koordinering af eksterne installationer, som ofte forekommer i forbindelse med det nye anlæg.

 

Indkøring/Undervisning
Når udstyret er installeret, indkøres det hos kunden. Det kan ske, at der er nogle funktioner, der ikke har været kørt ind tidligere, da de afhænger af andet udstyr, der findes i tilknytning til anlægget. I slutningen af indkøringen holdes undervisning på udstyret. Der undervises både i daglig drift og vedligehold.

 

Service
Når det færdige anlæg er installeret, ydes der service på udstyret. Servicen består dels i serviceeftersyn, men også akut hjælp. Vi installerer ofte en forbindelse til udstyrets styring, så det er muligt at fejlfinde via fjernsupport.

 

 

Til toppen af siden